Inleiding ANBI informatie

De naam van de kerkgenootschap

Zeven Drie, Generation Church

RSIN/fiscaal nummer
857259775

KvK-nummer
67998623

Contactgegevens

Lange Veenteweg 4A
8161 PB Epe

Telefoonummer: 0627077802

E-mail: info@73epe.com

Jaarverslag
klik hier om ons jaarverslag te bekijken.

Algemene doelstelling

Volgens artikel 3 van de statuten heeft de kerkgenootschap tot doel:

  • Het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en hen een veilige plek te bieden om het geloof in God samen te kunnen beleven door samenzang en fellowship.
  • Jezus Christus te erkennen als de Zoon van God en als de Heer en Redder van de in zonde gevallen wereld. Hij is het hoofd van de kerk over de gehele wereld.
  • Om een lokale kerk te zijn voor zang, muziek en aanbidding van de almachtige God.
  • Om kandidaten aan te stellen voor de bediening, hen te onderzoeken en te bevestigen voor de aanname door de voorganger en oudsten naar de eisen gesteld in het Nieuwe testament.
  • De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
  • Het houden van samenkomsten, prediking van het evangelie,
  • Jeugd en kinderwerk,
  • Het houden van gebedssamenkomsten,
  • Het geven van godsdienstonderwijs,
  • Het verlenen van pastorale zorg en alle andere wettige en passende middelen.

Bestuurssamenstelling

De kerkgenootschap heeft momenteel een bestuur van 3 personen, waarvan de voorzitter, secretaris, penningmeester.

Zie ook hoe deze doelstelling is uitgewerkt in de visie en de waarden van de gemeente. Zie voor een uitgebreidere versie van de doelstelling ook het beleidsplan van Zeven Drie, Generation Church.